Huấn luyện viên Thân Tấn

About Teacher

Bắt đầu trở thành Huấn Luyện Viên Yoga Hatha Yoga năm 20013 và tham gia trợ giảng khóa huấn luyện năm 2013. Và hướng dẫn yoga và trở thành giảng huấn khóa huấn luyện ở Yoga và Thiền Trái Tim Vàng TPHCM

Thầy đã thành lập và điều hành, cũng như là Trưởng ban chuyên môn Trung Tâm B-Sky Yoga tại Hồ Chí Minh từ năm 2016

Chuyên môn chính của thầy là giảng dạy và đào tạo: Hatha yoga, Yin yoga, Yoga Phục hồi , Vinyasa yoga , Astangha yoga , Anusaya yoga , ….. Xây dựng , hội thảo về các chủ đề yoga : nghệ thuật chỉnh sửa , phương pháp dạy nâng cao , và các chương trình phục hồi cho cộng đồng. Cuối cùng là biên soạn và phát hành các tài liệu, khóa học, ấn phẩm của B-sky yoga.

Start typing to see posts you are looking for.